Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Následující Zásady ochrany osobních údajů stanovují pravidla pro ukládání a přístup k údajům na „Zařízeních uživatelů využívajících Webovou stránku za účelem poskytování elektronických služeb Správcem a pravidla pro shromažďování a zpracováníosobních údajů Uživatelů, které byly poskytnuty jimi osobně a dobrovolně prostřednictvím nástrojů dostupných na webových stránkách.

Následující Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Pravidel webových stránek, které definují pravidla, práva a povinnosti uživatelů používajících webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů webu bwap.cz

Správa webu bwap.cz se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, zpracování uživatelských dat pro online obchod, poskytování informací, požadovaných uživatelem, poskytování služeb, souvisejících se zaměřením činnosti předmětné webové stránky, , a také pro následující úkony.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mail, . Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Czechy.

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám bwap.cz, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: čas potřebný k využití údajů pro hlavní činnost webu. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: info@bwap.cz. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web bwap.cz, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: info@bwap.cz. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Využívání souborů cookies

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek bwap.cz využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: Google Analytics , .

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky bwap.cz mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky bwap.cz mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Czechy. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu bwap.cz, přes: info@bwap.cz, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu bwap.cz. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

§1 Definice

 • Externí webová stránka – webové stránky partnerů, poskytovatelů služeb nebo příjemců služeb spolupracujících se správcem
 • webové stránky / správcem údajů – správcem webové stránky a údaji Správce (dále jen Správce) je společnost „Babiš, Wozniak A Partneři“, působící na adrese: Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh, s daňovým identifikačním číslem (NIP): 9482256434, poskytující služby elektronicky. prostřednictvím Webu
 • Uživatel – fyzická osoba, pro kterého Správce poskytuje služby elektronicky prostřednictvím Webu.
 • Zařízení – elektronické zařízení se softwarem, jehož prostřednictvím Uživatel získává přístup ke
 • Službě Cookies (cookies) – textová data shromažďovaná ve formě souborů umístěných na Zařízení Uživatele
 • GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Osobní údaje – informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzická osoba („osoba, které se údaje týkají”); identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje, internetový identifikátor nebo jeden či více specifických fyzických, fyziologických, genetických, psychických faktorů ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu fyzické
 • osoby , zpřístupnění odesláním, šířením nebo jiným sdílením, úpravou nebo kombinováním, omezováním, mazáním nebo ničením;
 • Omezení zpracování – znamená označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich budoucího zpracování
 • Profilování – znamená jakoukoli formu automatizovaného zpracování osobních údajů, které spočívá ve využití osobních údajů k vyhodnocení některých osobních faktorů fyzické osoby, zejména analyzovat nebo předvídat aspekty související s výkonem fyzické, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, chování, umístění nebo pohybu této osoby
 • Souhlas – souhlas subjektu údajů znamená dobrovolné, konkrétní, informované a jednoznačné prokázánítýkají
 • ho . zveřejnění nebo neoprávněný přístup k předávaným, uchovávaným nebo jinak zpracovávaným
 • Pseudonymizace – znamená zpracování osobních údajů takovým způsobem, že je již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uloženy odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která brání jejich připsání identifikované nebo identifikovatelné fyzické
 • osobě nebo fyzické osobě.

§2 Inspektor ochrany osobních údajů

Správce nejmenoval podle čl. 37 GDPR inspektora ochrany osobních údajů.

Ve věcech týkajících se zpracování údajů, včetně osobních údajů, se prosím obracejte přímo na Správce.

§3 Typy

 • cookies Interní cookies – soubory nahrané a čtené ze zařízení Uživatele ICT systémem Webové stránky
 • Externí cookies – soubory nahrané a čtené ze Zařízení Uživatele ICT systémy externích internetových stránek. Skripty externích webových stránek, které mohou umisťovat soubory cookie do Zařízení uživatele, byly vědomě umístěny na webové stránky prostřednictvím skriptů a služeb zpřístupněných a nainstalovaných na webových stránkách
 • cookie relace – soubory umístěné a čtené ze zařízení uživatele webem během jedné relace daného zařízení . Po skončení relace jsou soubory odstraněny ze zařízení uživatele.
 • Trvalé soubory cookie – soubory nahrané a čtené ze zařízení Uživatele Webem, dokud nejsou ručně smazány. Soubory nejsou po skončení relace Zařízení automaticky smazány, pokud není konfigurace Zařízení Uživatele nastavena na režim mazání souborů cookie po skončení relace Zařízení.

§4 Zabezpečení datových úložišť

 • Mechanismy pro ukládání a čtení souborů cookie – Mechanismy pro ukládání, čtení a výměnu dat mezi soubory cookie uloženými v Zařízení Uživatele a Webovou stránkou jsou implementovány prostřednictvím vestavěných mechanismů webových prohlížečů a neumožňují stahování jiných dat z webových stránek. Zařízení uživatele nebo údaje z jiných webových stránek navštívených uživatelem, včetně osobních údajů nebo důvěrných informací. Je také prakticky nemožné přenést viry, trojské koně a jiné červy do Zařízení Uživatele.
 • Interní cookies – Soubory cookies používané Správcem jsou bezpečné pro Zařízení Uživatelů a neobsahují skripty, obsah nebo informace, které by mohly ohrozit bezpečnost osobních údajů nebo bezpečnost Zařízení používaného Uživatelem.
 • Externí cookies – Správce podniká všechny možné kroky k ověření a výběru partnerů webových stránek v kontextu bezpečnosti Uživatelů. Správce vybírá pro spolupráci známé, velké partnery s celosvětovou společenskou důvěrou. Nemá však plnou kontrolu nad obsahem souborů cookie od externích partnerů. Správce neodpovídá za bezpečnost souborů Cookie, jejich obsah a použití v souladu s licencí Skripty nainstalovanými na webu z externích webových stránek, pokud to zákon umožňuje. Seznam partnerů je uveden dále v Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Kontrola souborů cookie
 • Ohrožení na straně Uživatele – Správce využívá veškerá možná technická opatření k zajištění bezpečnosti dat umístěných v souborech Cookies. Je však třeba poznamenat, že zajištění bezpečnosti těchto dat závisí na obou stranách, včetně aktivity Uživatele. Správce nenese odpovědnost za zachycení těchto údajů, zosobnění relace Uživatele nebo jejich odstranění v důsledku vědomé či nevědomé činnosti Uživatele, virů, trojských koní a jiného spywaru, který mohl nebo mohl být infikován Zařízením Uživatele. Aby se uživatelé chránili před těmito hrozbami, měli by dodržovat doporučení pro bezpečné používání internetu.
 • Uchovávání osobních údajů – Správce dbá, aby vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby zpracovávané osobní údaje zadané dobrovolně Uživateli byly bezpečné, přístup k nim byl omezen a byl prováděn v souladu s jejich zamýšleným využitím a účely zpracování. Správce také zajišťuje, že vynaloží veškeré úsilí na ochranu svých dat před ztrátou pomocí vhodných fyzických a organizačních zabezpečení.

§5 Účely, pro které se používají soubory cookie

 • Zlepšení a usnadnění přístupu na web
 • Personalizace webu pro uživatele
 • Umožnění přihlášení na web
 • Marketing, Remarketing na externích webech
 • Služby zobrazování reklam
 • Vedení statistik (uživatelé, počet návštěv, typy zařízení, připojení, atd.)
 • Poskytování multimediálních služeb
 • Poskytování služeb sociálních sítí

§6 Účely zpracování osobních

údajů Osobní údaje dobrovolně poskytnuté Uživateli jsou zpracovávány pro jeden z následujících účelů:

 • elektronických služeb:
  • Registrace a vedení účtu Uživatele na Webových stránkách a souvisejících funkcionality
  • Služby sdílení informací o obsahu umístěném na webových stránkách na sociálních nebo jiných webových stránkách.
 • Komunikace Správce s Uživateli ve věcech souvisejících s Webem a ochranou dat
 • Zajištění oprávněného zájmu Správce

Údaje o Uživatelích shromážděné anonymně a automaticky zpracované pro jeden z následujících účelů:

 • Vedení
 • remarketingových
 • Poskytování reklam přizpůsobených preferencím Uživatelů
 • Poskytování oprávněného zájmu Správce

§7 Cookies Externí webové stránky

Správce stránek používá javascriptové skripty a webové komponenty partnerů, kteří mohou na Zařízení Uživatele umisťovat své vlastní cookies. Nezapomeňte, že v nastavení svého prohlížeče můžete sami rozhodnout o povolených cookies, které mohou jednotlivé webové stránky používat. Níže je uveden seznam partnerů nebo jejich služeb implementovaných na webu, kteří mohou umísťovat soubory cookie:

poskytované společností třetí subjekty jsou mimo kontrolu Správce. Tyto subjekty mohou kdykoli změnit své podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů, účel zpracování údajů a způsoby používání souborů cookie.

§8 Typy shromažďovaných údajů

Webové stránky shromažďují údaje o Uživatelích. Některé údaje jsou shromažďovány automaticky a anonymně a některé údaje jsou osobními údaji poskytnutými dobrovolně Uživateli při přihlášení k odběru jednotlivých služeb nabízených Webem.

Anonymní údaje shromažďovány automaticky:

 • IP adresa
 • Typ prohlížeče
 • Rozlišení obrazovky
 • Přibližné umístění
 • Otevřené podstránky webu
 • Čas strávený na příslušné podstránce webu
 • Typ operačního systému
 • Adresa předchozí podstránky
 • Adresa odkazující stránky
 • Jazyk prohlížeče
 • Rychlost internetového připojení
 • služeb

Data shromážděné při registraci:

 • Jméno / příjmení / přezdívka
 • Přihlášení
 • E-mailová
 • adresa IP adresa (shromažďována automaticky)

Údaje získané při přihlášení k odběru Newsletter služby

 • E-mailová adresa

Údaje získané při přidání komentáře

 • Jméno a příjmení / přezdívka
 • E-mailová
 • adresa Webová
 • adresa IP adresa (automaticky shromažďována)

Část údajů (bez identifikačních údajů) může být uložena v cookies. Některé údaje (bez identifikačních údajů) mohou být předány poskytovateli statistických služeb.

§9 Přístup k osobním údajům třetích stran

Jediným příjemcem osobních údajů poskytnutých Uživateli je zpravidla Správce. Údaje shromážděné v rámci poskytovaných služeb nejsou předávány ani prodávány třetím stranám.

Přístup k údajům (nejčastěji na základě Smlouvy o zpracování údajů) mohou být uděleny subjektům odpovědným za údržbu infrastruktury a služeb nezbytných pro provoz webu,

zpracování osobních údajů – Hostingové služby, VPS nebo Dedikované servery Správce

využívá k provozování webu služeb externího poskytovatele hostingu, VPS nebo Dedicated Servers – cyberfolks. Veškeré údaje shromážděné a zpracovávané na webových stránkách jsou ukládány a zpracovávány v infrastruktuře poskytovatele služeb umístěné v rámci gramatik Evropské unie. Přístup k údajům je možný v důsledku servisních prací prováděných pracovníky poskytovatele služeb. Přístup k těmto údajům se řídí smlouvou uzavřenou mezi Správcem a Poskytovatelem služby.

 

§10 Způsob zpracování osobních

údajů Osobní údaje poskytnuté dobrovolně Uživateli:

 • Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, pokud nebyly zveřejněny v důsledku individuální akce Uživatele (např. zadání komentáře nebo příspěvku), která zpřístupní data každé osobě návštěvníka webu.
 • Osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování (profilování).
 • Osobní údaje nebudou prodány třetím stranám.

Anonymní údaje (žádné osobní údaje) shromažďovány automaticky:

 • Anonymní údaje (žádné osobní údaje) budou přenášeny mimo Evropskou unii.
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou použity k automatizovanému rozhodování (profilování).
 • Anonymní údaje (bez osobních údajů) nebudou prodány třetím stranám.

§11 Právní základ pro zpracování osobních

shromažďují a zpracovává údaje Uživatelů na základě:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s o zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
  • čl. 6 sec. 1 lit. a
   subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů
  • , čl. 6 sec. 1 lit. b
   zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení kroků na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy,
  • čl. 6 sec. 1 lit. f
   zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem nebo třetí stranou
 • Zákon ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2018 položka 1000)
 • Zákon ze dne 16. července 2004 Zákon o telekomunikacích (Sbírka zákonů 2004 č. 171 položka 1800)
 • Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů z roku 1994 č. 24 bod 83)

§12 Doba zpracování osobních údajů Osobní

údaje poskytnuté dobrovolně uživateli :

zpravidla údaje jsou uchovávány pouze po dobu poskytování Služby na Webu Správcem. Jsou smazány nebo anonymizovány do 30 dnů od ukončení poskytování služeb (např. smazání registrovaného uživatelského účtu, odhlášení ze seznamu Newsletterů apod.)

. V takové situaci bude Správce ukládat uvedené údaje, a to od okamžiku, kdy Uživatel požádá o jejich odstranění, nejdéle však po dobu 3 let v případě porušení nebo podezření na porušení ustanovení pravidel webu Uživatelem.

Anonymní údaje (bez osobních údajů) shromažďované automaticky:

Anonymní statistické údaje, které nepředstavují osobní údaje, uchovává Správce za účelem uchování statistik webu po dobu neurčitou

související se zpracováním osobních

shromažďuje a zpracovává Údaje uživatelů na základě:

 • údajů
  Právažádosti podané Správci
 • Právo na opravu osobních údajů
  Uživatelé mají právo požadovat po Správci okamžitou opravu nesprávných osobních údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů, prováděné na vyžádánípředložených Správci
 • Právo na výmaz osobních údajů
  Uživatelé mají právo požádat Správce o okamžité vymazání osobních údajů, provedené na žádost podanou Správci. Správce si vyhrazuje právo pozastavit vyřizování žádosti o výmaz údajů za účelem ochrany oprávněného zájmu Správce (např. když Uživatel porušil Nařízení nebo údaje byly získány na základě korespondence).
  V případě služby Newsletter má Uživatel možnost své osobní údaje odstranit sám pomocí odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo na omezení zpracování osobních údajů v případech uvedených v čl. 18 GDPR, vč. zpochybnění správnosti osobních údajů, realizované na základě žádosti podané Správci
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  Uživatelé mají právo získat od Správce osobní údaje týkající se Uživatele ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu, realizované na žádost podáno správci
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  Uživatelé mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů v případech uvedených v čl. 21 GDPR, implementováno na žádost podanou Správci
 • Právo podat stížnost
  Uživatelé mají právo podat stížnost u dozorového orgánu zabývajícího se ochranou osobních údajů.

§14 Kontakt na správce

Správce lze kontaktovat jedním z následujících způsobů

 • Poštovní adresa – Babiš, Wozniak A Partneři, Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava-jih-Zábřeh
 • E-mailová adresa – info@bwap.cz
 • Telefon připojení – +420 608 865 562
 • Kontaktní formulář – k dispozici na: / kontakt

§15 Požadavky na webové stránky

 • Omezení ukládání a přístupu k souborům cookie na zařízení uživatele může způsobit nefunkčnost některých funkcí webových stránek.
 • Správce nenese žádnou odpovědnost za nesprávně fungující funkce Webu, pokud Uživatel jakýmkoli způsobem omezuje možnost ukládání a čtení souborů cookie.

§16 Externí odkazy

Webové stránky – články, příspěvky, příspěvky nebo komentáře uživatelů mohou obsahovat odkazy na externí weby, se kterými Vlastník webu nespolupracuje. Tyto odkazy a pod nimi uvedené stránky nebo soubory mohou být nebezpečné pro vaše zařízení nebo představovat hrozbu pro bezpečnost vašich dat. Správce nenese odpovědnost za obsah mimo Web.

§17 Změny Zásad ochrany osobních údajů

 • Správce si vyhrazuje právo tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, aniž by o tom musel uživatele informovat, pokud jde o používání a používání anonymních údajů nebo používání souborů cookie.
 • Správce si vyhrazuje právo jakkoli změnit tyto Zásady ochrany osobních údajů ohledně zpracování Osobních údajů, o čemž bude informovat Uživatele, kteří mají uživatelské účty nebo se přihlásili k odběru newsletteru, prostřednictvím e-mailu do 7 dnů od změny záznamů. Pokračováním v používání služeb jste si přečetli a přijali změny Zásad ochrany osobních údajů. V případě, že Uživatel se zavedenými změnami nesouhlasí, je povinen smazat svůj účet z Webu nebo se odhlásit ze služby Newsletter.
 • Změny provedené v Zásadách ochrany osobních údajů budou zveřejněny na této podstránce Webu.
 • Zavedené změny vstoupí v platnost jejich zveřejněním.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy