admin

Proč nechci poradce?

V rámci diskusí s majiteli firem nebo generálními řediteli ohledně možné spolupráce se často dozvídáme: „Naše problémy jsou někde jinde, než byste mohli Vy vyřešit.“ Z naší zkušenosti neexistuje žádný problém, který by se nedal vyřešit. Záleží pouze na tom, jak brzy padne rozhodnutí skoncovat s problémy. Služby externích specialistů/poradců jsou dalším výdajem, který se může zdát v případě […]

Tam kde obvykle poradci končí my realizujeme další fázi.

Většina poradců končí svou aktivitu sepsáním doporučení, které by firma měla realizovat. Obvykle se jedná o dokumenty, které si v počtu stránek nezadají s Ottovou encyklopedií, obsahují sofistikované analýzy, benchmarky a samozřejmě nesmí chybět líbivé grafy a doporučení co je potřeba realizovat. Naši partneři nekončí zformulováním doporučení, ale pomáhají s implementaci a jejich aktivita končí až je […]

Řízení změny – čeho se vyvarovat

Při řízení změny je nejdůležitější uvědomit si, že je nutné změnu realizovat. Potřeba změny obvykle vyplývá z nefunkčnosti nebo nedostatečného výkonu podniku jako celku případně jeho části. Po identifikaci problému, případně při výskytu krizové situace, je nutné zachovat chladnou hlavu, poodstoupit si a podívat se na vzniklou situaci s nadhledem. Nejhorším řešením je zbrklé jednání nebo naopak […]

Funkční firemní kultura jako prostředek rozvoje společnosti

Kultura firmy není jediným aspektem pro vybudování úspěšné firmy, ale vzhledem k vlivu na všechny podnikové aktivity a permanentního nedostatku kvalitních pracovníků se stává její role více a více zásadnější. Jak je všeobecně známo a mnozí manažeři na to rádi poukazují, firemní kultura Vám sama o sobě peníze nevygeneruje. Nedá se exaktně stanovit její přínos v korunách […]

Lídr jako klíč k vybudování úspěšné firmy

V minulém příspěvku jsme se věnovali různým druhům manažerů, kteří přivedou firmu k záhubě. Dnes budu optimističtější a zaměřím se více na znaky pravých lídrů, kteří naopak dokážou firmu změnit a posunout na vrchol. V článku vyjdeme ze svých zkušeností a z průzkumu který provedl Jim Collins a jeho tým (publikováno v knize Good to […]

Čekání na zázrak, dva obvyklé důvody nezvládnutí krize

Podle průzkumu provedeného VŠE zmíněného v časopisu Forbes až 70 % krachujících firem vykazuje již tři roky před samotným bankrotem zásadní finanční obtíže v oblasti likvidity. Vzhledem k tomu, že krizi likvidity předchází jiné fáze krize jako je krize strategie, provozní výkonnosti apod. dá se předpokládat, že krize tedy trvala pět a více let. Pět let je […]

Firemní kultura je základ pro řešení krize

V mnoha případech jsme zažili, že při snaze o řešení krize management nebo poradci rádi používají pojmy snižování nákladů, zvyšování efektivity, akvizice nových zákazníků, zvyšování cen produktů, optimalizace procesů, pozitivní cash flow je klíč apod. Je to pochopitelné, protože majitelé to chtějí slyšet v očekávání zvrácení krize a generování vyšších zisků. Výše uvedené techniky jsou nesporně důležité […]

Tři typy manažerů, kteří Vám zničí firmu

Podstatným článkem pro rozvoj nebo záchranu společnosti je generální ředitel, který ovlivňuje směřování firmy, její kulturu a schopnost dosáhnout plánovaných cílů. Majitelé často při výběru výkonného ředitele podléhají iluzím, které mohou být pro společnost smrtelné. Zde jsou tři nejhorší varianty výběrů manažerů, s kterými jsem se setkal: Odborník – nejlepší obchodník případně technolog nebo odborník na […]

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy