Funkční firemní kultura jako prostředek rozvoje společnosti

Funkční firemní kultura jako prostředek rozvoje společnosti

Kultura firmy není jediným aspektem pro vybudování úspěšné firmy, ale vzhledem k vlivu na všechny podnikové aktivity a permanentního nedostatku kvalitních pracovníků se stává její role více a více zásadnější.

Jak je všeobecně známo a mnozí manažeři na to rádi poukazují, firemní kultura Vám sama o sobě peníze nevygeneruje. Nedá se exaktně stanovit její přínos v korunách ani doba návratnosti či vnitřní výnosové procento. Nicméně má zásadní vliv na dlouhodobé pozitivní výsledky, protože výkony společnosti jsou generovány zaměstnanci a ty výrazně ovlivňuje efektivní firemní kultura.

Kultura společnosti je tvořena na základě hodnot a přístupu zakladatele společnosti a nejvyššího vedení. Podniková kultura postavená na vzájemném respektu, podpoře a otevřené komunikaci má tyto tři zásadní pozitivní dopady:

  1. Růst produktivity a spolupráce
  2. Spojuje zaměstnance
  3. Pomáhá přilákat a udržet talenty a klíčové zaměstnance

Pokud definujeme kulturu jako způsob myšlení, chování a přístupu zaměstnanců k vykonávání svých činností, tak je jasné, že egocentrický manažer nemůže nikdy vytvořit firemní kulturu která povede k dlouhodobému rozvoji společnosti. Soustředění se na mocenský boj a zrcadlení gigantického ega do firemní kultury vede ke spojení zaměstnanců (mají společného nepřítele), na které ovšem nenavazuje růst produktivity, ale spíše hledání nového zaměstnání.

Naopak lídři, kteří se nechtějí stát legendárními hrdiny, netouží dostat se na piedestal nebo být nedostižnými idoly, působí na firemní kulturu pozitivně. Správný lídr má vizi, umí naslouchat, podporuje své okolí, je přirozený, umí poděkovat a chápe, že veškeré neúspěchy jsou jeho chyba. Pokud tyto hodnoty zaměstnanci přijmou za vlastní, tak je výsledkem růst společnosti.

Osobnost lídra, podniková kultura a firemní výkonnost jsou neoddělitelně propojeny a při jejich rozvoji je nutné takto k nim přistupovat.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy