Lídr jako klíč k vybudování úspěšné firmy

Lídr jako klíč k vybudování úspěšné firmy

V minulém příspěvku jsme se věnovali různým druhům manažerů, kteří přivedou firmu k záhubě. Dnes budu optimističtější a zaměřím se více na znaky pravých lídrů, kteří naopak dokážou firmu změnit a posunout na vrchol. V článku vyjdeme ze svých zkušeností a z průzkumu který provedl Jim Collins a jeho tým (publikováno v knize Good to Great).

Je nutné si uvědomit, že i ve firmě se stovkami zaměstnanců může jeden člověk kompletně změnit směřování společnosti, její kulturu a zajistit dlouhodobou prosperitu. Skvělí vůdcové jsou neuvěřitelně ambiciózní, ale jejich ambice je upřena směrem k firmě a budování výkonné společnosti, nikoliv k sobě samým. Musí být pokorní a zároveň urputně odhodlaní a nebojácní, aby dokázali učinit cokoliv, co je potřeba pro realizaci jejich vize.

Lídři se nechtějí stát legendárními hrdiny, netouží dostat se na piedestal nebo být nedostižnými idoly. Jsou to většinou na pohled obyčejní lidé, kteří tvoří mimořádné výsledky. Pokud se věci nedaří, obviňují sami sebe a přijímají plnou odpovědnost, naopak úspěch připisují lidem kolem sebe než sami sobě.

Podle Jima Collinse se manažeři méně výkonných firem více starali o vlastní věhlas své osobní velikosti a chtěli být tím „nejsilnějším psem“. Ostatní jim nevadili, jen pokud je neohrožovali. Soustředili se více na mocenský boj o svou židli místo soustředění na rozvoj firmy. Ve většině neúspěšných sledovaných firem byl zaznamenám výskyt gigantického osobního ega, které přispělo ke krachu nebo pokračující průměrnosti firmy.

Jedním z velmi nebezpečných a vražedných trendů současnosti je bohužel vybírat charismatické, oslnivé a egocentrické manažery (pohádkáři, kývalové), kteří dávají do popředí sami sebe, a ne společnost kterou řídí. Správný lídr má vizi postavenou na reálných základech, pro kterou dokáže nadchnout okolí. K tomu mu pomáhá:
–    schopnost poslouchat více než mluvit,
–    podpora týmu místo obviňování,
–    přirozenost místo nastudovaných klišé,
–    umění poděkovat a

  •    uvědomění si, že pokud se něco nedaří, tak je to jeho chyba, protože on vybírá, inspiruje, řídí a motivuje lidi kolem sebe.

Mnoho manažerů ve firmách může mít v sobě zárodek geniálního lídra, ale bohužel jsou ušlapáni egocentrickými manažery. Pro vybudování dlouhodobě úspěšné firmy je nutné tyto zárodky naopak rozvíjet a ne dusit. K tomu může přispět mimo jiné využití externích poradců, kteří dokážou nalézt skryté budoucí lídry a za pomoci svých zkušeností a znalostí je rozvíjet.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy