Naše služby

Naši specialisté mají za sebou mnoho úspěšně realizovaných projektů z různých oblastí, proto jsme schopni nabídnout širokou škálu služeb. Zároveň nabízíme i možnost outsourcingu podnikových procesů.

Naše služby

Rozvoj společností

 • Zpracování strategického a finančního plánu
 • Zajištění financování (banky, investiční fondy)
 • Zajištění lidských zdrojů
 • Transformace podnikové kultury
 • Optimalizace nákladů
 • Řízení změny

Turnaround/Krizový management

 • Analýza současného stavu
 • Návrh kroků ke zlepšení situace
 • Implementace kroků (řízení změny)

Podpora start-upů

 • Definice vize, mise, cílů a strategie
 • Příprava finančního plánu
 • Jednání s externími institucemi
 • Nábor zaměstnanců
 • Podpora při řízení společnosti

Outsourcing procesů

 • Strategického řízení
 • Personálního řízení
 • Finančního řízení
 • Obchodu a marketingu

Finanční řízení a controlling

 • Zavedení moderního controllingu (finanční, nákladový, výrobní, výrobkový, projektový)
 • Výrobkové kalkulace včetně vyhodnocení ziskovosti
 • Propojení strategického a finančního řízení
 • Sestavení finančního plánu včetně definice KPI
 • Sestavení krátkodobého a dlouhodobého CF
 • Reporting, definice klíčových ukazatelů

Nezávislé posouzení společnosti (IBR)

 • Zpracování IBR
 • Definice kritických oblastí a scénářů k jejich odstranění
 • Řízení změn vedoucích k růstu výkonnosti

Prodej společností

 • Příprava představení společnosti a podkladů pro due diligence
 • Oslovení a jednání s potenciálními zájemci
 • Příprava akviziční dokumentace

Obchod a marketing

 • Zpracování a realizace obchodní a marketingové strategie
 • Rozpracování strategie do dílčích plánů

Řízení insolvenčního procesu

 • Příprava reorganizačního plánu
 • Jednání s věřiteli, IS a bankami
 • Zpracování veškeré dokumentace

Podpora při mezigeneračním předání firmy

 • Příprava plánu předání firmy
 • Identifikace a řešení sporných bodů
 • Podpora nového majitele při řízení

Firemní kultura

 • Analýza současného stavu
 • Návrh změny kultury společnosti
 • Definice kroků
 • Realizace projektu změny firemní kultury

Personální řízení

 • Transformace personálního řízení na partnera ostatních oddělení
 • Proces náboru zaměstnanců
 • Onboarding zaměstnanců
 • Vzdělávání zaměstnanců
 • Budování firemní kultury

Při zdolávání jakékoliv výzvy a případné krize se řídíme následujícím:

Čím dříve tím lépe,
schopnost rychle zpracovat vstupní analýzy a definovat nápravná opatření.
Vzhledem k našim zkušenostem a spolupráci s profesionály na různé oblasti řízení společnosti, dokážeme ve velmi krátkém horizontu definovat příčiny krize a realizovat nápravu.

Mezi realizované projekty patří ozdravení  pomocí reorganizace, úspěšné insolvenční řízení společnosti  během kterého došlo k prohlášení moratoria, předbalené reorganizaci a prodeji po prohlášení konkurzu (navzdory poklesu v automobilovém průmyslu a pandemii COVID-19). Integrace společnosti.

Seznam realizovaných projektů:

 • Optimalizace nákladů
 • Reorganizace společnosti
 • Úspěšné insolvenční řízení
 • Příprava výrobního plánu společnosti
 • Nastavení pravidelného cashflow
 • Zavedené plánování výroby
 • Implementace efektivní organizační struktury
 • Zavedení výrobního a výrobkového procesu
 • Definování dlouhodobé strategie

Rádi Vám výhody spolupráce a dosažené úspěchy sdělíme osobně. Pokud chcete pomoct se záchranou nebo s růstem společnosti, kontaktujte nás.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy