Firemní kultura je základ pro řešení krize

Firemní kultura je základ pro řešení krize

V mnoha případech jsme zažili, že při snaze o řešení krize management nebo poradci rádi používají pojmy snižování nákladů, zvyšování efektivity, akvizice nových zákazníků, zvyšování cen produktů, optimalizace procesů, pozitivní cash flow je klíč apod. Je to pochopitelné, protože majitelé to chtějí slyšet v očekávání zvrácení krize a generování vyšších zisků.

Výše uvedené techniky jsou nesporně důležité při záchraně společnosti, ale velmi často se zapomíná na lidský faktor. Je jasné, že funkční firemní kultura sama o sobě faktury a mzdy nezaplatí, ale je klíčovým, a přesto nepochopitelně opomíjeným faktorem při tvorbě hodnot a generování pozitivního cash flow. Je nutné si uvědomit, že funkční firemní kultura má výrazný vliv na finanční úspěch.

Znaky nevyhovující firemní kultury, s kterými jsem se setkali:

  • Účelové zkreslování poskytovaných informací (externím subjektům, zaměstnancům a majitelům). Zkušenost z praxe: CF musí být pozitivní, protože se posílá do banky….
  • Neschopnost přiznat si selhání. Zkušenost z praxe: Majitel na jednání se zaměstnanci: „stejně je to všechno Vaše vina, já dělal vše dobře“.
  • Neochota spolupracovat a vzájemná nedůvěra. Zkušenost z praxe: Obchodník sdělil odběrateli, že výroba je neschopná cokoliv naplánovat a vyrobit, proto nebude dodáno objednané zboží…
  • Rezignace a apatie. Zkušenost z praxe: Proč bych připravoval plán výroby, když majitel stejně zavolá a změní výrobu bez ohledu na požadavky všech zákazníků….
  • Pomlouvání se navzájem. Zkušenost z praxe: To nebudeme naceňovat, stejně to výroba pokazí, protože jsou neschopní…
  • Výmluvy místo řešení. Zkušenost z praxe: Čekal jsem až technologie pošle podklady, nic nepřišlo, tak jsem zakázku odmítl….

Všechny výše uvedené znaky vedou k vnitřním rozporům, odlivu zákazníků, neschopnosti zajistit nové zakázky a k prohlubování krize. Kulturu firmy formuje zejména majitel, výkonný ředitel a top management. O znacích funkční podnikové kultury, jak ji budovat a osobnosti lídra příště.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy