Etický kodex

Etický kodex

Při spolupráci se všemi našimi partnery je pro nás důležitá důvěra a dlouhodobý vztah, proto jsme definovali základní principy našeho chování pomocí etického kodexu, kterým se všichni řídíme:

  1. Respektujeme naše partnery, jejich potřeby a přání.
  2. Zachováváme diskrétnost a profesní tajemství.
  3. Udržujeme nestrannost a korektní přístup ke klientům.
  4. Doporučení a návrhy definujeme na základě zjištěných potřeb klienta.
  5. Poskytujeme úplné, pravdivé a nezkreslené informace v srozumitelné formě.
  6. Jednáme vždy v souladu se zákonem a morálními zásadami.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy