Tam kde obvykle poradci končí my realizujeme další fázi.

Tam kde obvykle poradci končí my realizujeme další fázi.

Většina poradců končí svou aktivitu sepsáním doporučení, které by firma měla realizovat. Obvykle se jedná o dokumenty, které si v počtu stránek nezadají s Ottovou encyklopedií, obsahují sofistikované analýzy, benchmarky a samozřejmě nesmí chybět líbivé grafy a doporučení co je potřeba realizovat.

Naši partneři nekončí zformulováním doporučení, ale pomáhají s implementaci a jejich aktivita končí až je jisté, že opatření uvedená v život budou pokračovat i po konci jejich mise. V BWAP spojujeme to nejlepší z poradenství a interim managementu, a to nám umožňuje provést klienta kompletním procesem změny.

Pokud má být transformace trvalého charakteru je podle našich zkušeností nutné, aby management a zaměstnanci společnosti vzali zrealizované změny za své. Klíčovým faktorem je pevné zakotvení změn v podnikové kultuře. Zajímavým Problémy změny a jejich řešení detailně popsal John P. Kotter ve své knize Leading Change, kterou můžeme doporučit všem kteří chtějí realizovat změnu.

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy